Oktober 2017 – heden | Vanderlande

SharePoint Online/Office 365 developer

Vanderlande is de wereldwijde marktleider voor logistieke automatisering op luchthavens en op de pakketmarkt, bagage- en sorteersystemen. Het bedrijf is ook een toonaangevende leverancier van procesautomatiseringsoplossingen voor magazijnen.

Binnen projectsites bestaat de wens om bestanden veilig, gemakkelijk en gecontroleerd te delen met externe gebruikers via een apart portaal.
Anita heeft een SPFx applicatie ontwikkeld welke een medewerker in staat stelt documenten te selecteren, te verrijken met metadata, te bundelen en te delen met externe gebruikers via een ingericht portaal. Gebruikers krijgen toegang middels een verificatie code tot specifieke bestanden waarvoor ze uitgenodigd zijn. Er kan gemonitord worden of gebruikers de bestanden hebben ingezien of gedownload.

Lees meer...

Oktober 2017 | Allinq Group

SharePoint developer

Anita heeft in een vorige opdracht bij Schuuring diverse maatwerk onderdelen ontwikkeld, waaronder een claims provider. Een uitbereiding hierop was wenselijk en heeft Anita gerealiseerd in deze periode. Met PowerShell zijn diverse scripts ontwikkeld waardoor er meer inzicht wordt verkregen in de omgeving, waaronder de rechten structuur.

SharePoint Server 2013, Visual Studio 2013, TFS, PowerShell.

Lees meer...

Juni 2017 – september 2017 | De Nederlandsche Bank

SharePoint .NET ontwikkelaar

De Nederlandsche Bank is centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit. DNB zet zich in voor een stabiel financieel stelsel: stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. In al haar taken geeft DNB invulling aan haar missie: werken aan vertrouwen.

Het project DNB Connect Plateau 3 heeft een nieuwe omgeving uitgerold binnen DNB voor kennisdeling, samenwerking, document management en het vinden van informatie en expertise.

Anita heeft in een team gewerkt aan vervolgreleases in de vorm van sprints van 3 weken om deze omgeving nog verder aan gebruikerswensen aan te passen. In deze sprints heeft Anita zowel standaard SharePoint onderdelen gescript geconfigureerd en maatwerkonderdelen ontwikkeld, zoals uitbreidingen op search en people search, display templates, menu items aan hover panels en web parts.

Lees meer...

Januari 2016 – April 2017 | RDW

SharePoint specialist

In de periode bij RDW was Anita betrokken bij diverse SharePoint projecten:

  • Ontwerp en realisatie van een systeem voor centrale opslag van order- en voertuigdossiers in SharePoint 2013. Binnen de afdeling heerste een hybride omgeving met betrekking tot dossiers, bestaande uit (gecombineerd) digitale dossiers, analoge dossiers en archieven. In het project DOT (applicatie Do-It) zijn dossierstromen ingericht ter ondersteuning van de orderprocessen.
  • Deployment mechanisme welke SharePoint oplossingen en configuratie meerdere malen en altijd op dezelfde manier kan uitvoeren. Dit mechanisme wordt RDW breed voor alle SharePoint oplossingen gebruikt. Het mechanisme is gebaseerd op OfficeDev Patterns and Practices van Microsoft en is met PowerShell CSOM uitgebreid.
  • Realisatie van een kennismanagementsysteem voor wetgeving, interpretaties, toelichtingen en sjablonen, inclusief de implementatie van de life cycle van deze documenten.
Lees meer...

December 2015 – januari 2016 | DEMCON

SharePoint specialist

Volgt

Lees meer...

December 2015 | DAF

SharePoint specialist

Binnen DAF was er behoefte om de zoekervaring voor gebruikers binnen verschillende web applicaties te verbeteren. De mogelijkheden van het SharePoint searchcenter konden daarbij beter benut worden, inclusief het gebruik van scopes, keywords, best-bets, result pages en search refiners. Binnen het team leefde de behoefte om praktische kennis, tips en trucs op te doen rondom search configuratie.

Lees meer...

Juni 2015 – Oktober 2015 | Gasunie

SharePoint specialist

Binnen Gasunie was er behoefte aan het optimaliseren van het gebruik van documenten in bedrijfsprocessen. Het Enterprise Document Management (EDM) project omvatte verbeteringen op de volgende gebieden:

  • Compliance – juistheid, compleetheid en tijdigheid
  • Efficiency – sneller vinden van documenten
  • Quality – duidelijke richtlijnen met betrekking tot document management en archivering
Lees meer...

November 2014 – heden | Deventer Ziekenhuis

SharePoint developer

Het Deventer Ziekenhuis wil transparant zijn over de informatie die het ziekenhuis vastlegt en dat actief met de patiënt delen. Om dit te realiseren is het patiëntenportaal MijnDZ ontwikkeld. Het Deventer Ziekenhuis zet met dit portaal een belangrijke stap in de toepassing van eHealth en de ontwikkeling van het partnerschap tussen arts en patiënt.

Lees meer...

April 2014 – Juni 2015| Schuuring

SharePoint developer

Bij Schuuring wordt een nieuw digitaal portaal geimplementeerd waarop volop samengewerkt kan worden tussen partners, klanten en medewerkers van Schuuring. Informatie uit het huidige MOSS 2007 intranet wordt gemigreerd naar het nieuwe portaal.

Lees meer...

Februari 2014 – Juni 2014 | PGGM

SharePoint developer

Binnen PGGM was er bij diverse partijen behoefte om actueler inzicht te krijgen in de project hygiëne. Hiervoor is een project hygiëne dashboard ontwikkeld welke aansluit op het interne proces en gehanteerde keycontrols.

Lees meer...

Januari 2013 – December 2013 | Rabobank Nederland via HeadFirst

Sharepoint developer

Bij Rabobank Nederland werd een nieuw CLC proces geïmplementeerd. De hierbij gedefinieerde efficiencydoelstelling was het vervallen van de functie ‘Web-ondersteuner’ Web management. Deze doelstelling werd bereikt en het RaboWeb werd gemigreerd van Tridion naar SharePoint.

Lees meer...

December 2012 – Januari 2013 | Gemeente Den Haag via Mavention

SharePoint developer

Het intranet van de Gemeente Den Haag was een complex geheel van op zichzelf staande intranetten van diensten en (interne) dienstverleners. Het was technisch niet stabiel en de gebruikte software (Smartsite 4.5) werd niet meer ondersteund door de leverancier. Voor de gemeente Den Haag werd één nieuw gemeentelijk platform en intranet gerealiseerd.

Lees meer...

September 2012 – December 2012 | Heineken via VXCompany

SharePoint developer – project Generic Provisioning

Voor Heineken werd een nieuw samenwerkingsplatform binnen SharePoint geïmplementeerd. Voor een succesvolle invoering van dit samenwerkingsplatform was Site lifecycle management essentieel. Om nieuwe sites aan te kunnen maken moest er een site provisioning mechanisme worden ontwikkeld.

Lees meer...

Mei 2012 – September 2012 | Rabobank International via MBA

SharePoint consultant

De applicatie ‘Online Request System’ (ORS v2) wordt in Europa al jaren door Rabobank International gebruikt. ORS heeft als doel om eindgebruikers te faciliteren bij aanvragen met betrekking tot HR-processen zoals Leaver en Joiner. Daarnaast voorziet het in toegang tot het netwerk, applicaties en de aanvraag van hardware. Voor dit project zou een nieuwe versie van ORS (ORS v3) binnen Rabobank International wereldwijd worden geïmplementeerd.

Lees meer...

Maart 2012 – Mei 2012 | Heineken via VXCompany

SharePoint developer – project Fund

Dit project had als doelstelling om de kwaliteit en het proces van de Fonds applicaties te verbeteren. Daarnaast moest de huidige gefragmenteerde workflow oplossing van Lotus Notes naar een geïntegreerde oplossing op basis van SharePoint 2010 worden overgebracht.

Lees meer...

December 2011 – Maart 2012 | Heineken via VXCompany

SharePoint developer – project Who is Who

Dit project draaide om de ontwikkeling van een applicatie die medewerkers in staat stelde om elke collega te kunnen vinden, binnen alle Heineken locaties wereldwijd. Het doel was het verbeteren van de toegang tot elkaars expertise en kennis.

Lees meer...

Mei 2011 – December 2011 | Heineken via VXCompany

SharePoint developer – project Knowledge Management

Dit project bestond uit de ontwikkeling van een Knowledge Management portal voor 55.000 werknemers in 127 landen. Kerndoel was het verbinden van kennisdomeinen met personen en documenten. Daarnaast werden er workflows ingezet om documenten die door de applicatie worden gemanaged up-to-date te houden, te archiveren en te verplaatsen, en om de confirmatie aan de information policies te borgen.

Lees meer...

Februari 2011 – Mei 2011 | Imtech

Lead developer SharePoint

Een projectteam van Imtech ontwikkelde de nieuwe publieke website van Oasen, een bedrijf voor drinkwatervoorziening. De basis voor de nieuwe website was het User Experience document en de oude website van Oasen.

Lees meer...

Februari 2011 – April 2011 | Cinto

SharePoint developer

Anita adviseerde Cinto over verschillende webparts voor een aan klanten beschikbaar te stellen SharePoint 2010 omgeving. Naar aanleiding hiervan koos zij samen met Cinto de webparts die het best aansloten bij de doelgroep. Anita ontwikkelde deze webparts.

Lees meer...

Januari 2011 | Portal for Business

SharePoint consultant/developer

Voor diverse klanten van Portal for Business heeft Anita de huisstijl toegepast op intranet sites door middel van het ontwikkelen van custom masterpages en

Lees meer...

September 2009 – Oktober 2010 | FrieslandCampina

SharePoint consultant/developer

Dairy News & Analysis (DNA) is de intranetsite van FrieslandCampina’s Corporate Strategy afdeling. DNA is opgezet om goede gefundeerde beslissingen te kunnen maken in business tactieken en strategieën. Het project waaraan Anita werkte betrof de migratie van DNA op LiveLink naar SharePoint (MOSS 2007).

Lees meer...

Februari 2009 – Mei 2009 | Hogeschool INHolland

SharePoint developer/consultant

Anita ontwikkelde voor dit project diverse webparts, workflows, features, site definitions, contenttypes en timer jobs. Verder werkte ze aan bugfixing en was ze betrokken bij de analyse van de performance van de SharePoint omgeving.

De verschillende webparts hadden betrekking op de User Profiles, bijvoorbeeld een People Finder en de Klassenlijstapplicatie. Anita ontwikkelde een tool om de inhoud van User Profiles te doorzoeken en waarden te vervangen. 

Lees meer...

2000 – 2008 | Diverse opdrachtgevers

Software ontwikkelaar

Anita heeft in deze periode diverse projecten uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers: Amercom, Euro Pool System, Achmea, De Gelderlander, Kluwer, Akzo Nobel, Hogeschool INHolland, VoyaNova, Berg Project Support en Loparex.

Lees meer...