Branche: ICT & Internet dienstverlening

Februari 2011 – mei 2011

Lead developer SharePoint

Oasen maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven in het oosten van Zuid-Holland. Het voorzieningsgebied bestaat uit 32 gemeenten.

Op dit moment is de publieke website van Oasen gebaseerd op MOSS2007. Door een nieuwe visie op de vindbaarheid van content, indeling, interactie met de klant en dynamiek is er een nieuwe website ontwikkeld op basis van SharePoint 2010. Een derde partij heeft de ontwikkeling van het design op zich genomen. Het team van Imtech aangevuld met Anita mag de website ontwikkelen op basis van het User Experience document wat het design laat zien.

Basis voor de technische oplossing voor de nieuwe website zijn het User Experience document en de website van Oasen. De technische oplossing en implementatie van de nieuwe website zijn bepaald door het projectteam. Anita is verantwoordelijk voor deze technische keuzes en oplossingen.

Het projectteam bestaat uit een projectleider, consultant, lead engineer, twee engineers en drie designers. Anita vervult de rol van lead engineer. Scrum wordt toegepast met sprints van 2 a 3 weken. De totale doorlooptijd van het project is 9 weken.

Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van standaard SharePoint componenten, welke aangepast en uitgebreid worden om de exact gewenste functionaliteit te verkrijgen.

De nieuwe website van Oasen maakt zeer intensief gebruik van de SharePoint Search functionaliteit. Dit is de technische basis en komt in vele onderdelen van de website terug. Content in de website wordt voorzien van metadata (onder andere tags) om de vindbaarheid te verbeteren en om de content te kunnen verfijnen op basis van deze tags. De content is onderverdeeld in verschillende types als nieuws, artikelen, applicaties, veelgestelde vragen, foto’s, video’s en storingen.

De traditionele navigatie binnen een website door middel van een menustructuur is grotendeels vervangen: er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om content te verfijnen op basis van tags. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van het standaard RefinementPanel met een aangepaste filterdefinitie (inclusief bijbehorende managed/crawled properties) en xslt. Buiten het standaard RefinementPanel is er een custom refiner ontwikkeld welke content binnen een bepaalde tijdsperiode filtert.

Om de content te tonen is het Core Results webpart diverse keren geimplementeerd in een zeer aangepaste vorm. Content wordt dynamisch toegevoegd aan de zoekresultaten op de verschillende pagina’s middels intensief gebruik van http handlers, jQuery en JSON. Vanuit de zoekresultaten kan er genavigeerd worden naar het weergegeven type content. Foto’s en video’s worden getoond in een lightbox met extra informatie over het getoonde item.

Op de website wordt intensief gebruik gemaakt van het Content Query webpart. De nieuwe ‘slots’ functionaliteit wordt toegepast en er zijn nieuwe xslt item styles ontwikkeld.

Uiteraard is er een masterpage ontwikkeld en diverse page layouts om de website structuur te geven en van een consistente look & feel te voorzien in de stijl welke bij Oasen past. Het design van de website is zeer vernieuwend en dynamisch en brengt de nodige uitdagingen met zich mee in combinatie met SharePoint. Er is geen onderdeel in de website wat overeenkomt met standaard SharePoint design.

Buiten nieuw ontwikkelde functionaliteit zijn er diverse bestaande modules gemigreerd naar de nieuwe site. Als klant van Oasen kan er gebruik worden gemaakt van modules als het doorgeven van meterstanden of een verhuizing, het rekeningnummer wijzigen en het voorschot aanpassen.

Verder worden er grafieken over het waterverbruik getoond. Hier kan bijvoorbeeld mee worden bepaald wanneer de rust in een belangrijke voetbalwedstrijd is.

Diverse watermeters worden getoond om de hoeveelheid water aan te geven welke Oasen levert in diverse regio’s. Deze meters worden grafisch weergegeven door middel van flash technologie. Diverse modules hebben een BizTalk koppeling met achterliggende systemen.

Naast de beschreven (basis) functionaliteit zijn er vele onderdelen ontwikkeld, welke binnenkort op de website van Oasen zullen worden gepubliceerd op http://www.oasen.nl

Diverse onderdelen van SharePoint zijn gebruikt om de functionaliteit te kunnen realiseren, zoals sitecolumns, contenttypes, listinstances, jQuery, HTTP Handlers, application pages, css, xslt, page layouts, masterpage, custom actions, eventreceivers, workflows, user controls, webcontrols, webparts, delegates, timerjobs, Excel services.

De website van Oasen is een publieke website, waarbij performance en optimalisatie uitermate belangrijk zijn.

Voor de registratie van de te realiseren onderdelen is Team Foundation Server 2010 gebruikt. Anita is verantwoordelijk voor het bepalen van te realiseren onderdelen in elke sprint en het creeren van taken gerelateerd aan deze sprint backlog items. Daar Anita verantwoordelijk is voor de technische keuzes in het project is het van belang dat zij ook de inhoud van de sprints bepaalt, zodat er snel een basis voor de website staat. Mede omdat de doorlooptijd van het project maar 9 weken is. Voordat een sprint start wordt in een sessie met de engineers en designer de sprint backlog items verdeeld met in achtneming van de beschikbare uren van de projectleden en de te verdelen items. Tijdens het project is Anita verantwoordelijk voor de planning, voortgang en kwaliteit van het opgeleverde. Anita straalt rust uit over het team en staat ten alle tijde open voor vragen van elk lid van het projectteam.

SharePoint Server 2010, Visual Studio 2010, jQuery, JSON, xslt, Excel services, Team Foundation Server 2010, TFS Sidekicks, Imtech OCD, Scrum.

Tags: , , , , ,

  • Follow anitaboerboom on Twitter