Branche: Producent: Heineken

Diverse periodes tussen mei 2011 – december 2012

SharePoint ontwikkelaar

September 2012 – December 2012

SharePoint developer – project Generic Provisioning

Collaboration is supported on different levels in the company by the use of web templates. Each type of collaboration will have its own web template to support the specific characteristics for each collaboration type.

The collaborations have in common that these all will end after their goals have been reached. Since these collaborations are temporary, it is essential to support site lifecycle management in order to keep the SharePoint environment in good condition. After the collaboration has ended, the site can be disposed to free up the allocated resources in SharePoint.

Site lifecycle management is essential for successful adoption of the collaboration-platform and therefore a site provisioning mechanism is required for the creation of new sites.

Anita implemented a generic solution to provision all types of collaboration and fulfilled the SharePoint developer role.

She worked with:

Webparts, features, feature- and eventreceivers, queueing, timerjobs, setting default values on all kinds of site column types, local and global termstore.

Deployment of the solution is scripted with PowerShell.

SharePoint Server 2010, Visual Studio 2010, Team Foundation Server 2010, PowerShell, Microsoft Patterns & Practices Library (logging en service locator).

Maart 2012 – Mei 2012

SharePoint ontwikkelaar – project Fund

De doelstellingen van het project zijn om de kwaliteit en het proces van de Fonds applicaties te verbeteren en het overbrengen van de huidige gefragmenteerde workflow-oplossing van Lotus Notes naar een geïntegreerde oplossing op basis van SharePoint 2010.

Anita is ingezet bij de ontwikkeling van fase 2 van de Fund applicatie en heeft uitgebreid gewerkt met diverse volgende onderdelen, als:

  • Implementatie van een authorisatie matrix waarmee gebruikers op verschillende niveaus in de applicatie gemanaged kunnen worden: OpCo, regionaal en globaal.
  • Custom Nintex workflow actions, zoals het ophalen van geautoriseerde gebruikers op een moment in een workflow uit de voorgenoemde autorisatie matrix.
  • Opsplitsen en aanpassen van bestaande workflows en provisioning door Visual Studio solution.
  • Op SharePoint 2010 Search gebaseerde webparts, waaronder een overzicht van Fund applicaties en taken per gebruiker, en visual webparts.

De Fund applicatie gebruikt natuurlijk metadata met bijbehorende contenttypes en site columns. De contenttype hub wordt gebruikt om de contenttypes en wijzigingen hierop over te brengen naar de verschillende site collecties.

De deployment van de oplossing is in zijn geheel gescript met PowerShell.

SharePoint Server 2010, Visual Studio 2010, Team Foundation Server 2010, PowerShell, Microsoft Patterns & Practices Library (logging en service locator).

December 2011 – Maart 2012

SharePoint ontwikkelaar – project Who is Who

Ontwikkeling van een applicatie welke medewerkers in staat stelt elke collega te vinden binnen elke Heineken locatie ter wereld. Het doel is om de toegang te verbeteren tot de expertise en kennis die deze medewerkers zelf hebben en toegang toe hebben.

Anita is ingezet als ontwikkelaar en heeft uitgebreid gewerkt met diverse volgende onderdelen, als:

My Site (sandboxed solution), My Site Host, user profiles, user profile properties, user subtypes, AD mapping, search customization, webtemplates, WCF service.

My Sites worden op verzoek van een gebruiker aangemaakt door custom code. Deze code slaat de aanvraag voor een My Site door een gebruiker op in de database, zodat het daadwerkelijke aanmaken van een My Site middels queueing en het draaien van een timerjob uitgevoerd wordt. Op deze manier is er een referentie naar de aangemaakte My Site en kan er branding op de My Site middels een sandboxed solution worden toegepast. De sandboxed solution wordt toegevoegd en geactiveerd op de My Site.

In de solution zijn additionele user profile properties aangemaakt welke gesynchroniseerd worden met Active Directory. Een custom timerjob monitort veranderingen in een bepaalde user profile property en voert op basis van het veranderde veld een actie uit. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het verplaatsen van een user profile naar een ander user subtype, waarin de privacy en policy settings anders gedefinieerd staan.

Het search center is ingericht op het zoeken van medewerkers, waarbij waarden uit additionele user profile properties worden getoond.

De deployment van de oplossing is in zijn geheel gescript met PowerShell.

SharePoint Server 2010, Visual Studio 2010, xslt, Team Foundation Server 2010, PowerShell, Microsoft Patterns & Practices Library (logging en service locator), Reflector.

Mei 2011 – December 2011

SharePoint ontwikkelaar – project KnowledgeManagement

Ontwikkeling van een Knowledge Management portal voor 55.000 werknemers in 127 landen. Kerndoel is het verbinden van kennisdomeinen met personen en documenten. Daarnaast worden workflows ingezet om de documenten die door de applicatie gemanaged worden up to date te houden en het conformeren aan de information policies te borgen.

Anita is ingezet als ontwikkelaar en heeft uitgebreid gewerkt met de volgende onderdelen.

Site columns, contenttypes en de content type hub om contenttypes te publiceren naar meerdere site collecties. Site colums binnen verschillende site collecties zijn veelal gekoppeld op een bepaalde niveau binnen een termset. De gebruikte termset, gedefinieerd middels csv, wordt geimporteerd dmv PowerShell.

Binnen de Knowledge Management applicatie wordt uitgebreid gewerkt met document sets gebaseerd op custom contenttypes met een aangepaste welkomst pagina. De welkomst pagina is aangepast middels xml configuratie in het contenttype en een aangepaste docsethomepage om webparts te kunnen plaatsen.

Nintex is ingezet als workflow engine in de oplossing. Hiervoor zijn custom workflow actions gebouwd om goed in te kunnen spelen op het werken met document sets (archiveren, verplaatsen) en het gebruik van termen met bijbehorende propertybag waarde. Buiten custom actions zijn er state machine workflows gebouwd welke met PowerShell worden gedeployed.

Binnen de Knowledge Management applicatie is het mogelijke om te zoeken naar de documenten welke opgeslagen zijn binnen de diverse site collecties. Alle content wordt in een eigen content source opgeslagen en de content wordt gegroepeerd door het gebruik van diverse scopes.

Om het search center in te richten is een webtemplate gebruikt en pagina’s gebaseerd op custom page layouts met een webcontrol om de tabs in zowel de zoek- als de resultaatschermen uit te breiden.

Om de search functionaliteit optimaal te kunnen benutten binnen de Knowledge Management applicatie zijn is het refinementpanel en het core results webpart aangepast middels xml en xslt.

Binnen andere onderdelen dan de search van de Knowledge Management applicatie worden diverse search refiners gebruikt welke gebouwd zijn om de resultaten te kunnen beperken op bijvoorbeeld managed metadata (treeview control) en document type. Om de resultaten weer te geven is het OOTB core results webpart inherited en om resultaten weer te geven gebaseerd op selecties van de custom refiners. Hierbij is de QueryManager gebruikt.

Verder wordt er gebruik o.a. gemaakt van feature/eventreceivers, permissie levels en groups, timerjobs, custom navigation provider, webcontrols en webparts.

De deployment van de oplossing is in zijn geheel gescript met PowerShell.

De KnowledgeManagement oplossing is op verzoek van Microsoft gepresenteerd en gedemonstreerd voor de Nederlandse sales medewerkers en executives als show case.

SharePoint Server 2010, Visual Studio 2010, jQuery, xslt, Team Foundation Server 2010, PowerShell, Microsoft Patterns & Practices Library (logging en service locator), Nintex.

Tags: , , , , , , ,

  • Follow anitaboerboom on Twitter