Branche: Onderwijs

        

 

November 2010 – december 2010

SharePoint developer/consultant          

Anita is ingezet als ontwikkelaar. In vorige projecten zijn diverse webparts, workflows en timerjobs ontwikkeld. Deze onderdelen zijn met nieuwe functionaliteit uitgebreid.          

Microsoft Office SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0, Visual Studio 2005, ASP.NET 2.0, C#, Team Foundation Server.        

Februari 2009 – mei 2009

SharePoint developer/consultant          

Anita is ingezet als ontwikkelaar in het project. Ze heeft webparts ontwikkeld, met workflows, features, site definitions, contenttypes en timerjobs gewerkt en aan bugfixing gedaan. Ook is ze betrokken geweest bij het analyseren van de performance van de SharePoint omgeving. Hiernaast heeft Anita een tool gemaakt om de inhoud van User Profiles te doorzoeken en waarden te vervangen. Verschillende webparts welke ze ontwikkeld heeft hebben betrekking op de User Profiles, bijvoorbeeld een People Finder, het zoeken van personen, en de Klassenlijst applicatie. Binnen de Klassenlijst applicatie is het mogelijk klassen binnen de Hogeschool te zoeken en de studenten welke aan een klas deelnemen te tonen. Vanuit deze applicatie kan een email worden verstuurd aan alle studenten, er kan een presentie lijst worden getoond en geprint, de gegevens kunnen naar Excel worden geëxporteerd en de inhoud van de klas kan in een overzicht worden geprint. De applicaties zijn gepersonaliseerd, dat wil zeggen dat bepaalde functionaliteit en resultaten afhankelijk zijn van de rol van een gebruiker gedefinieerd in het User Profile.          

Microsoft Office SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0, Visual Studio 2005, ASP.NET 2.0, C#, Team Foundation Server.          

Oktober 2008 – januari 2009, 1 dag per week

Teamleider          

Anita is betrokken bij de realisatie van www.inholland.nl. Het ontwikkelteam bestaat uit 2 junior ontwikkelaars met hiernaast een beheerder voor het implementeren van de releases. De voornaamste rol van Anita heeft hierbij gelegen in het ondersteunen en coachen van de junior ontwikkelaars bij het inhoudelijk samenstellen van de release in overeenstemming met de eigenaar, het maken van planningen, het bewaken van de kwaliteit, inclusief processen, en voortgang. Naast de ondersteuning heeft Anita diverse webtesten gemaakt, om de kwaliteit van www.inholland.nl optimaal te kunnen bewaken en meten.          

Visual Studio 2005, ASP.NET 2.0, C#, Team Foundation Server          

           

Januari – oktober 2008

Horison project – software ontwikkelaar; www.inholland.nl – teamleider          

Voortvloeiend en in lijn met het vorige project is de opdracht ontstaan om de kwaliteit van de source code van het Horison project geautomatiseerd te laten verlopen. Hiervoor is TFS (Team Foundation Server) geïmplementeerd om controle op de kwaliteit van de software te monitoren. In TFS zijn policies geïmplementeerd om tijdens het ontwikkelproces bepaalde onderdelen af te dwingen bij een ontwikkelaar. Deze policies bestaat uit het uitvoeren van static code analyse, bij het inchecken zal een ontwikkelaar de changeset koppelen aan een workitem, er wordt gecontroleerd of de gebruikte XML bestanden voldoen aan de XSD van SharePoint (wss.xsd) en een ontwikkelaar zal zijn code van commentaar moeten voorzien. De twee laatst genoemde policies zijn door Anita ontwikkeld c.q. aangepast. De regels van static code analyse in Visual Studio 2005 zijn onderzocht door Anita en op basis van dit advies zal de code aan de meeste regels moeten voldoen voor een ontwikkelaar zijn code kan inchecken. Een regel welke bijvoorbeeld uitstaat is ´DoNotCastGeneralExceptionTypes´, omdat hiervoor een ander mechanisme wordt gebruikt waardoor dit noodzakelijk is. Aangezien er ten tijde van het invoeren van static code analyse al code ontwikkeld was moest er een inhaalslag plaatsvinden om de code aan deze kwaliteitsslag te laten voldoen. Anita is alle meldingen nagegaan en heeft deze opgelost. Na deze kwaliteitsslag is Anita ingezet als ontwikkelaar in het project. Ze heeft webparts ontwikkeld, met workflows, features, site definitions, contenttypes en timerjobs gewerkt en aan bugfixing gedaan. Ook heeft ze technische ontwerpen gemaakt.          

Naast het Horison project was Anita nog deels betrokken bij de realisatie van www.inholland.nl. Het ontwikkelteam bestaat uit 2 junior ontwikkelaars met hiernaast een beheerder voor het implementeren van de releases. De voornaamste rol van Anita heeft hierbij gelegen in het inhoudelijk samenstellen van de release in overeenstemming met de eigenaar, het maken van planningen, het bewaken van de kwaliteit, inclusief processen, en voortgang en het coachen van de junior ontwikkelaars. De source code van het project is overgebracht van Visual Source Safe naar TFS en Anita heeft hierbij, samen met het team, de branching strategie bepaald en geïmplementeerd. Voor dit project is het principe van ´branche for release´ toegepast oftewel ´release isolation´. Het ontwikkelteam is relatief klein, de releases worden in timeboxes van 6 tot 8 weken opgeleverd en met deze strategie kan er ook aan meerdere releases tegelijk worden gewerkt. De planning is ondergebracht in MS Project 2007, welke een naadloze integratie met workitems in TFS heeft. Door het gebruik van workitems kon de voortgang nauwlettend worden gemonitord, ondersteund door de diverse rapportages welke in TFS voorhanden zijn.          

Microsoft Office SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0, SharePoint Manager 2007, Visual Studio 2005, ASP.NET 2.0, C#, Visual Source Safe, Team Foundation Server.          

           

Oktober – december 2007

Code reviewer          

Hogeschool Inholland heeft in 2004 verschillende SharePoint omgevingen gerealiseerd ter ondersteuning van haar primaire processen op basis van Microsoft SharePoint 2003. Gezien de functionaliteitbeperking in deze versie is destijds gekozen voor een gescheiden CMS (Content Management System) die in verschillende lagen met de SharePoint communicatie over en weer heeft. Er is veel maatwerk gecreëerd voor het realiseren van de gevraagde functionaliteit (vanwege de beperking in de gebruikte versie van SharePoint) waardoor de schaalbaarheid van het systeem in geding komt.          

Het project Horison is gestart om een volwaardig platform te realiseren en beschikbaar te stellen op basis van de nieuwe versie, MOSS 2007, waarbij alle SharePoint sites conform eisen en wensen gemigreerd en beschikbaar worden gesteld. Het product: de Inholland portal, het volledige intranet met daarin een plek voor alle applicaties en speciale doelgroepen, moet voorzien in de informatiebehoefte van alle medewerkers en studenten. Onderdelen van deze portal zijn onder andere de My Sites, teamsites en een elektronische leer omgeving.          

Binnen Inholland wordt er samengewerkt op diverse niveaus binnen sites. Deze sites zijn ontwikkeld met behulp van zoveel mogelijk standaard MOSS 2007 functionaliteit. Hiervoor zijn site collecties gerealiseerd en templates voor diverse, afzonderlijke teamsites. De site collecties, evenals de diverse teamsites, zijn aangepast aan eisen en wensen van de business. Uiteraard is de layout aangepast aan de Inholland stijl door middel van stapling. Navigatie menu´s zijn opgezet volgens specificaties, er zijn menu items toegevoegd aan het ´Site Actions´ menu en het midden content vlak wordt opgebouwd uit diverse lijsten. Er zijn diverse bestaande lijsten aangepast, evenals nieuwe lijst templates gerealiseerd met aangepaste views op de data in deze lijsten. Ook zijn er nieuwe contenttypes gedefinieerd welke aan bestaande documentbibliotheken zijn gekoppeld. Er wordt gebruik gemaakt van zowel publishing (WCM) als collaboration site templates.          

De eisen en wensen welke zijn aangebracht aan de verschillende onderdelen zijn gerealiseerd met behulp van ASP.NET 2.0 en C#. Veel onderdelen in MOSS 2007 zijn geconfigureerd door middel van XML bestanden. De verschillende onderdelen zijn ondergebracht in features. Dit zijn herbruikbare, modulaire bouwstenen, welke eenvoudig te installeren, deïnstalleren, activeren en te deactiveren zijn op verschillende scopes: farm, web application, site collection en web. Events in features, welke SPFeatureReceiver overerven, zijn geschreven om acties uit te voeren bij het installeren, deïnstalleren, activeren en deactiveren van de features. Deze features zijn ondergebracht in solutions. Een solution bestaat uit een cabinetbestand met de extensie wsp. Een solution, bestaande uit één of meer features, site-templates en assemblies, kan verscheidene keren worden gebruikt en op individuele sites worden uitgerold. Solutions stellen developers en administators in staat gemakkelijk bestanden te installeren op de front-end server van een serverfarm.          

Hogeschool Inholland heeft kwaliteit uiteraard hoog in het vaandel staan en zeker met deze nieuwe techniek is het belangrijk dat de kwaliteit gemeten en gecontroleerd kan (blijven) worden. De rol van Anita ligt hierbij in het reviewen van de ontwikkelde source code, de XML bestanden en de manier waarop de verschillende onderdelen worden gedeployed naar de verschillende omgevingen. Op dit moment is het reviewen van de XML bestanden en de manier waarop gedeployed wordt nog voornamelijk een handmatige handeling doordat het platform MOSS 2007 en alle ontwikkelingen hiermee nog tamelijk nieuw is. Voor toekomstige ontwikkelingen op basis van het MOSS 2007 platform binnen Hogeschool Inholland is het wenselijk de kwaliteit geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd te kunnen controleren. Anita heeft zich bezig gehouden met het inzichtelijk maken van deze wens en heeft de mogelijkheden hiervoor in kaart gebracht.          

Microsoft Office SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0, SharePoint Manager 2007, Visual Studio 2005, ASP.NET 2.0, C#, Visual Source Safe, FXCop, SourceMonitor          

           

September 2006 – september 2007

Teamleider, software ontwikkelaar          

Hogeschool Inholland heeft tot nu toe ontwikkelwerkzaamheden altijd uitbesteed aan externe leveranciers. Bij het project voor de realisatie van een vernieuwde www.inholland.nl is er echter voor gekozen om de applicatie te laten bouwen door een externe leverancier maar om de onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer uit te gaan voeren. Om dit proces soepel te laten verlopen is tijdens het project een ontwikkelteam opgezet. Dit ontwikkelteam heeft tijdens de bouw van de website reviews uitgevoerd op de code en de documentatie (zowel functioneel als technisch) van de externe leverancier.          

Het ontwikkelteam bestaat buiten Anita uit een junior ontwikkelaar en systeembeheerder voor het implementeren van de releases. Anita heeft in haar rol als senior ontwikkelaar een belangrijke bijdrage aan het realisatietraject geleverd. Hierbij valt te denken aan het voorbereiden en uitvoeren van de code reviews met behulp van FXCop en SourceMonitor, het opstellen van coding guidelines, het onderhouden van contact met de externe leverancier en het begeleiden van de junior ontwikkelaar. Daarnaast heeft zij een bijdrage geleverd aan het inrichten van de ontwikkelomgeving voor de beheerwerkzaamheden.          

Na de oplevering van de site is deze in beheer genomen door het ontwikkelteam. Overleg met de eigenaar van de applicatie, de afdeling Marketing en Communicatie, wees uit dat de functionaliteit op verschillende onderdelen kon worden verbeterd en dat er nieuwe wensen waren. Aan de hand hiervan zijn verschillende releases uitgebracht met timeboxes van 4 tot 8 weken. De rol van Anita heeft hierbij gelegen in het samenstellen van de inhoud van de releases in overeenstemming met de eigenaar, het maken van planningen en urenschattingen, het bewaken van de kwaliteit en voortgang, het coachen van de junior ontwikkelaar, het inrichten van een teamsite voor ontwikkelactiviteiten volgens MSF, en het ontwikkelen aan de applicatie.          

Naast het ontwikkelen wordt er uitgebreid getest. De ontwikkelaars voeren eerst unit testen uit op de code, daarna systeemtesten om de wijzigingen in het geheel te testen.          

De website is opgebouwd met behulp van Visual Studio 2005, MCMS 2002 en SharePoint 2003 en bestaat uit verschillende user controls, welke in templates worden gebruikt. Deze templates zijn via MCMS te gebruiken in de website. Op deze manier kunnen de contentbeheerders naar wens de website inrichten door deze templates te gebruiken. Een klein deel van de functionaliteit van de website wordt hieronder beschreven.          

De website www.inholland.nl is bedoeld voor (aankomende) studenten, ouders van studenten, decanen, medewerkers, bedrijven en organisaties. Voor de studenten worden alle opleidingen getoond welke binnen de Hogeschool worden aangeboden. Dit wordt op een overzichtelijke manier getoond, of per locatie door de subsites te raadplegen of door een selectie te maken op verschillende kenmerken, zoals studie variant (deeltijd, voltijd) of categorie (Economie & Management of Techniek en Logistiek). De opleidingsinformatie is gedefinieerd in MCMS en is via de Web interface en de Sitemanager te raadplegen en te wijzigen door contentbeheerders. Ook kunnen belangstellenden zich inschrijven voor een open dag, voor het proefstuderen of een brochure voor een opleiding aanvragen. Deze aanvragen worden, nadat een belangstellende een account heeft aangemaakt, opgeslagen in een SQL Server 2000 database. Het account wordt uiteraard ook opgeslagen en via ‘Mijn INHolland’ kan degene zijn gegevens raadplegen en wijzigen. Contentbeheerders (waaronder ook studenten) kunnen bloggen op de website en testimonials (studenten over de opleiding, studentmentoren over wat ze doen, etc.) plaatsen. Ook worden er nieuwsberichten getoond in een flash carrousel. Nadat een nieuwsbericht is geselecteerd wordt de gebruiker doorverwezen naar het gehele nieuwsbericht op de juiste (sub) site. Deze nieuwsberichten worden uit MCMS gehaald          

Visual Studio 2005 Team Suite, ASP.NET 2.0, C# 2.0, Visual Source Safe, SQL Server 2000, MCMS 2002, SharePoint Portal Server 2003, Visio, FXCop, SourceMonitor, Enterprise Library Data Access Block for .NET 2.0

Tags: , , , ,

  • Follow anitaboerboom on Twitter