De Nederlandsche Bank

Juni 2017 – september 2017 | De Nederlandsche Bank

SharePoint .NET ontwikkelaar

De Nederlandsche Bank is centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit. DNB zet zich in voor een stabiel financieel stelsel: stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. In al haar taken geeft DNB invulling aan haar missie: werken aan vertrouwen.

Het project DNB Connect Plateau 3 heeft een nieuwe omgeving uitgerold binnen DNB voor kennisdeling, samenwerking, document management en het vinden van informatie en expertise.

Anita heeft in een team gewerkt aan vervolgreleases in de vorm van sprints van 3 weken om deze omgeving nog verder aan gebruikerswensen aan te passen. In deze sprints heeft Anita zowel standaard SharePoint onderdelen gescript geconfigureerd en maatwerkonderdelen ontwikkeld, zoals uitbreidingen op search en people search, display templates, menu items aan hover panels en web parts.

Anita heeft een provider hosted app ontwikkeld met remote event receivers waarin o.a. wordt voorkomen dat documenten van anderen worden verwijderd en dataclassificatie regels worden toegepast indien een document naar een andere container wordt verplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden met de toegekende vertrouwelijkheid aan een document en de vertrouwelijkheid van de container waar het document naartoe wordt verplaatst.
Deployment van de oplossing werd geheel gescript met PowerShell.

SharePoint 2013, Visual Studio Code, PowerShell, CSOM, JSOM, javascript, jQuery, OfficeDevPnP PowerShell, OfficeDevPnP Provisioning, C#, TFS, GIT, provider hosted app, remote event receivers.