Terms of use

Op alle geleverde diensten door IT-Idea zijn algemene voorwaarden van toepassing, zoals deze zijn opgesteld door FENIT, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

Deze kan u op verzoek worden toegestuurd.

Een digitale versie van de voorwaarden is te downloaden:

Download Algemene voorwaarden

Om dit document te bekijken en te printen kunt een Adobe Acrobat Reader gebruiken.
Hier vindt u een link naar de software.