VXCompany (GP)

September 2012 – December 2012 | Heineken via VXCompany

SharePoint developer – project Generic Provisioning

Voor Heineken werd een nieuw samenwerkingsplatform binnen SharePoint geïmplementeerd. Voor een succesvolle invoering van dit samenwerkingsplatform was Site lifecycle management essentieel. Om nieuwe sites aan te kunnen maken moest er een site provisioning mechanisme worden ontwikkeld.

Anita ontwikkelde een generiek mechanisme, waarmee alle typen samenwerkingsverbanden eenvoudig kunnen worden aangemaakt.

Voor Heineken werd een nieuw samenwerkingsplatform binnen SharePoint geïmplementeerd. Deze samenwerking werd binnen Heineken op verschillende niveaus ondersteund door het gebruik van web templates in SharePoint. Elke vorm van samenwerking kreeg zijn eigen web template, zodat de specifieke kenmerken voor elk type samenwerkingsverband ondersteund werden.

Samenwerking is vaak tijdelijk en eindigt doorgaans nadat het doel is  bereikt. Om de SharePoint omgeving in goede conditie te houden is het daarom essentieel om site lifecycle management te ondersteunen. Na beëindiging van de samenwerking kan de site worden opgeruimd, om de gebruikte ruimte in SharePoint weer vrij te maken. Site lifecycle management is dus essentieel voor een succesvolle invoering van het samenwerkings-platform. Daarom werd er een site provisioning mechanisme ontwikkeld voor het aanmaken van nieuwe sites.

Bij het generiek mechanisme dat Anita ontwikkelde zijn de volgende onderdelen gebruikt: webparts, features, feature- and eventreceivers, quota’s, queueing, timerjobs, zetten van default values op allerlei site column types, gebruik van lokale en globale termstore.

Deployment van de oplossing is geheel gescript met PowerShell.

SharePoint Server 2010, Visual Studio 2010, jQuery, xslt, Team Foundation Server 2010, PowerShell, Microsoft Patterns & Practices Library (logging en service locator), Nintex.