RDW

Januari 2016 РApril 2017 | RDW

SharePoint specialist

In de periode bij RDW was Anita betrokken bij diverse SharePoint projecten:

  • Ontwerp en realisatie van een systeem voor centrale opslag van order- en voertuigdossiers in SharePoint 2013. Binnen de afdeling heerste een hybride omgeving met betrekking tot dossiers, bestaande uit (gecombineerd) digitale dossiers, analoge dossiers en archieven. In het project DOT (applicatie Do-It) zijn dossierstromen ingericht ter ondersteuning van de orderprocessen.
  • Deployment mechanisme welke SharePoint oplossingen en configuratie meerdere malen en altijd op dezelfde manier kan uitvoeren. Dit mechanisme wordt RDW breed voor alle SharePoint oplossingen gebruikt. Het mechanisme is gebaseerd op OfficeDev Patterns and Practices van Microsoft en is met PowerShell CSOM uitgebreid.
  • Realisatie van een kennismanagementsysteem voor wetgeving, interpretaties, toelichtingen en sjablonen, inclusief de implementatie van de life cycle van deze documenten.

De projecten maakten gebruik van Scrum en zijn uitgevoerd op RDW-locaties Zoetermeer, Lelystad en Groningen. Anita had de rol van SharePoint ontwikkelaar en was verantwoordelijk om de oplossingen cloud-ready op te leveren.

SharePoint 2013, PowerShell, CSOM, JSOM, REST, angular, TypeScript, OfficeDevPnP PowerShell, OfficeDevPnP Provisioning