PGGM

Februari 2014 – Juni 2014 | PGGM

SharePoint developer

Binnen PGGM was er bij diverse partijen behoefte om actueler inzicht te krijgen in de project hygiëne. Hiervoor is een project hygiëne dashboard ontwikkeld welke aansluit op het interne proces en gehanteerde keycontrols.

Anita maakte de noodzakelijke aanpassingen in de bestaande projectruimte en ontwikkelde het dashboard. Hiernaast heeft Anita het ontwerp en handleidingen geschreven. De oplossing is gedemonstreerd aan projectmanagers die met de projectwerkruimtes en het dashboard gaan werken.

Per project wordt er een projectruimte in SharePoint aangemaakt waarin algemene informatie over het project zoals de naam, projectmanager, status, start- en einddatum wordt ingevuld. In de projectruimte worden diverse documenten welke betrekking hebben op het project opgeslagen en voorzien van kenmerken als inhoudstype, versie en documentstatus.

Dagelijks wordt deze informatie van alle projectruimtes verzameld. De keycontrols van de projecten worden weergegeven in het dashboard op basis van achterliggende business rules.

Anita heeft onder andere gewerkt met de volgende onderdelen:

  • Velden en contenttypes met documenttemplates
  • Pagelayouts en webtemplates
  • Timerjobs welke data verzamelen uit diverse projectruimtes middels SharePoint search
  • Webparts welke diverse overzichten weergeven zodat de status van keycontrols eenvoudig kunnen worden afgelezen
  • Exporteren van overzichten naar Excel