VXCompany (WiW)

December 2011 – Maart 2012 | Heineken via VXCompany

SharePoint developer – project Who is Who

Dit project draaide om de ontwikkeling van een applicatie die medewerkers in staat stelde om elke collega te kunnen vinden, binnen alle Heineken locaties wereldwijd. Het doel was het verbeteren van de toegang tot elkaars expertise en kennis.

Anita werkte in dit project als ontwikkelaar intensief met diverse onderdelen, waaronder My Site (sandboxed solution), My Site Host, user profiles, user profile properties, user subtypes, AD mapping, search customization, web templates en WCF service. Het search center werd ingericht op het zoeken van medewerkers, waarbij verschillende waarden uit additionele user profile properties konden worden weergegeven.

My Sites worden op verzoek van een gebruiker aangemaakt door custom code. Deze code slaat de aanvraag voor een My Site door een gebruiker op in de database. Hierdoor worden het  aanmaken van een My Site middels queueing en het draaien van een timerjob daadwerkelijk uitgevoerd. Er is dan een referentie naar

de aangemaakte My Site en middels een sandboxed solution kan er branding op de My Site worden toegepast. De sandboxed solution wordt toegevoegd en geactiveerd op de My Site.

In de solution werden additionele user profile properties aangemaakt. Deze worden gesynchroniseerd met Active Directory. Een custom timerjob monitort veranderingen in een bepaalde user profile property en voert op basis van het veranderde veld een actie uit, zoals het verplaatsen van een user profile naar een ander user subtype, met daarin anders gedefinieerde privacy en policy settings.

Deployment van de oplossing is geheel gescript met PowerShell.

SharePoint Server 2010, Visual Studio 2010, jQuery, xslt, Team Foundation Server 2010, PowerShell, Microsoft Patterns & Practices Library (logging en service locator), Nintex.