Imtech

Februari 2011 – Mei 2011 | Imtech

Lead developer SharePoint

Een projectteam van Imtech ontwikkelde de nieuwe publieke website van Oasen, een bedrijf voor drinkwatervoorziening. De basis voor de nieuwe website was het User Experience document en de oude website van Oasen.

Het projectteam bepaalde de technische oplossing en implementatie van de nieuwe website. Anita vervulde in dit team de rol van lead engineer. Ze was daarmee verantwoordelijk voor de planning, voortgang en kwaliteit van het project en voor de technische keuzes. Daarnaast bepaalde ze mede de inhoud van de sprints, zodat de basis voor de website snel gereed was. Scrum werd toegepast met sprints van 2 à 3 weken. De totale doorlooptijd van het project was 9 weken.

De website maakt zeer intensief gebruik van SharePoint search functionaliteit, in combinatie met (content voorzien van) metadata. De traditionele navigatie is vervangen voor metadata navigatie. Diverse bestaande modules, zoals het doorgeven van meterstanden en het aanpassen van het voorschot, werden gemigreerd.

Noot van de opdrachtgever: “Anita straalde rust uit over het team en stond te allen tijde open voor vragen van elk lid van het projectteam.”

Oasen voorziet 750.000 mensen en 7.200 bedrijven in het oosten van Zuid-Holland van drinkwater. Het voorzieningsgebied bestaat uit 32 gemeenten. De website van Oasen is een publieke website. Performance en optimalisatie zijn daarom uitermate belangrijk.

Door een nieuwe visie op de vindbaarheid van content, indeling, interactie met de klant en dynamiek werd er op basis van SharePoint 2010 een nieuwe website ontwikkeld. Het projectteam van Imtech bepaalde de technische oplossing en implementatie van de nieuwe website. Een derde partij ontwikkelde van het design.

De basis van de nieuwe website was het User Experience document en de oude website van Oasen (op MOSS2007 gebaseerd). De content op de website werd onderverdeeld in verschillende types: nieuws, artikelen, applicaties, veel gestelde vragen, foto’s, video’s en storingen.

Uiteraard werd er een masterpage ontwikkeld, met daarbij diverse page layouts. Die geven de website structuur en een consistente look & feel, in een stijl die past bij Oasen. Dit design was zeer vernieuwend en dynamisch, wat de nodige uitdagingen met zich mee bracht. Geen enkel onderdeel in de website kwam namelijk overeen met standaard SharePoint design.

Modules

Buiten nieuw ontwikkelde functionaliteiten werden er diverse bestaande modules naar de nieuwe site gemigreerd. Klanten van Oasen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van modules zoals het doorgeven van de meterstand of een verhuizing, het wijzigen van hun rekeningnummer en het aanpassen van het voorschot.

Ook laat de website grafieken zien over het waterverbruik. Zo kun je bijvoorbeeld zien wanneer het rust is in een belangrijke voetbalwedstrijd. Daarnaast laten watermeters hoeveel water Oasen levert in de verschillende regio’s. Deze meters worden grafisch weergegeven door middel van flash technologie. Diverse modules hebben een BizTalk koppeling met achterliggende systemen.

Standaard SharePoint componenten

De nieuwe website van Oasen maakt zeer intensief gebruik van SharePoint search functionaliteit. Dit is de technische basis die in veel onderdelen van de website terugkomt. Er werd dan ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard SharePoint componenten. Die werden aangepast en uitgebreid om de exact gewenste functionaliteit te realiseren.

Content werd voorzien van metadata (onder andere tags) om de vindbaarheid te verbeteren. Deze tags kunnen ook gebruikt worden om de content te verfijnen, waarmee de traditionele navigatie binnen een website (met een menustructuur) grotendeels wordt vervangen. Het standaard RefinementPanel werd gebruikt, met een aangepaste filterdefinitie (inclusief bijbehorende managed/crawled properties) en xslt. Buiten het standaard RefinementPanel werd er een custom refiner ontwikkeld, die binnen een bepaalde tijdsperiode content kan filteren.

Om content weer te geven werd het Core Results webpart geïmplementeerd in een zeer aangepaste vorm. Content wordt dynamisch toegevoegd aan de zoekresultaten op de verschillende pagina’s, middels intensief gebruik van http handlers, jQuery en JSON. Zo kan er vanuit de zoekresultaten worden genavigeerd naar het weergegeven type content. Foto’s en video’s worden in een lightbox weergegeven, met extra informatie over het getoonde item.

De website maakt intensief gebruik van het Content Query webpart. Er werd nieuwe ‘slots’ functionaliteit toegepast en er werden nieuwe xslt item styles ontwikkeld. Voor de registratie van de te realiseren onderdelen werd Team Foundation Server 2010 gebruikt.

Sprints

Anita was verantwoordelijk voor de planning, voortgang en kwaliteit van het project en voor de technische keuzes in het project. Daarom, maar ook omdat de doorlooptijd van het project maar 9 weken was, bepaalde zij mede de inhoud van de sprints. Voor aanvang van elke sprint werden de sprint backlog items verdeeld in een sessie met de engineers en designer. Daardoor stond er snel een basis voor de website.

Om de functionaliteit van de nieuwe website te kunnen realiseren zijn er diverse onderdelen van SharePoint gebruikt, zoals sitecolumns, contenttypes, listinstances, jQuery, HTTP Handlers, application pages, css, xslt, page layouts, masterpage, custom actions, eventreceivers, workflows, user controls, webcontrols, webparts, delegates, timerjobs en Excel services.

SharePoint Server 2010, Visual Studio 2010, jQuery, JSON, xslt, Excel services, Team Foundation Server 2010, TFS Sidekicks, Imtech OCD, Scrum.