Schuuring

April 2014 – Juni 2015| Schuuring

SharePoint developer

Bij Schuuring wordt een nieuw digitaal portaal geimplementeerd waarop volop samengewerkt kan worden tussen partners, klanten en medewerkers van Schuuring. Informatie uit het huidige MOSS 2007 intranet wordt gemigreerd naar het nieuwe portaal.

Anita is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van diverse maatwerkonderdelen op het SharePoint platform, de ontsluiting van informatie uit verschillende systemen middels provider hosted apps en het coachen van junior developers.

SharePoint Server 2013, Visual Studio 2013, TFS, PowerShell.