Portal for Business

Januari 2011 | Portal for Business

SharePoint consultant/developer

Voor diverse klanten van Portal for Business heeft Anita de huisstijl toegepast op intranet sites door middel van het ontwikkelen van custom masterpages en style sheets.

Een intranet bestaat bij de klanten uit meerdere web applicaties. Om globale navigatie consistent te houden op de diverse web applicaties is er een custom site map provider ontwikkeld om dit te realiseren.

Hiernaast zijn er custom ribbon buttons ontwikkeld en een news aggregator webpart. Dit webpart verzamelt nieuws items van een bepaald niveau binnen een web applicatie tot alle onderliggende subsites en toont deze items.

De genoemde functionaliteiten zijn zowel voor SharePoint Server 2010 als voor SharePoint Foundation 2010 ontwikkeld. De solutions zijn zoveel mogelijk sandboxed solutions, tenzij de gewenste functionaliteit en daarbij behorende oplossing dit niet toelaat, zoals de custom site map provider.

SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010, Visual Studio 2010, jQuery