Hogeschool Inholland

Februari 2009 – Mei 2009 | Hogeschool INHolland

SharePoint developer/consultant

Anita ontwikkelde voor dit project diverse webparts, workflows, features, site definitions, contenttypes en timer jobs. Verder werkte ze aan bugfixing en was ze betrokken bij de analyse van de performance van de SharePoint omgeving.

De verschillende webparts hadden betrekking op de User Profiles, bijvoorbeeld een People Finder en de Klassenlijstapplicatie. Anita ontwikkelde een tool om de inhoud van User Profiles te doorzoeken en waarden te vervangen. 

De webparts die Anita voor dit project ontwikkelde hadden onder andere betrekking op de Klassenlijstapplicatie. Daarbinnen is het mogelijk om binnen de Hogeschool klassen zoeken, maar ook om studenten weer te geven die aan een klas deelnemen. Vanuit deze applicatie is het mogelijk om een e-mail aan alle studenten te sturen. Ook kan er een presentielijst worden gemaakt en geprint. Alle gegevens kunnen worden geëxporteerd naar Excel.

Alle applicaties werden gepersonaliseerd. Dit wil zeggen dat bepaalde functionaliteit en resultaten afhankelijk zijn van de rol van een gebruiker. Deze kan worden gedefinieerd in het User Profile.

Microsoft Office SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0, Visual Studio 2005, ASP.NET 2.0, C#, Team Foundation Server.