European Auto Commerce

November 2019 – heden | European Auto Commerce

Enterprise developer

European Auto Commerce is een nieuw concept op het gebied van aankoop en verkoop van auto’s in heel Nederland en daarbuiten. Het concept sluit aan bij de groeiende groep mensen die geen zin heeft om veel tijd kwijt te zijn aan het kopen of verkopen van hun auto. Waarom? Omdat ze vinden dat ze onvoldoende inzicht hebben in auto’s en de markt en mogelijkheden niet goed genoeg kennen en vertrouwen. Klanten worden enerzijds geholpen bij het snel en goed verkopen van hun auto en anderzijds bij het kiezen en kopen van een volgende auto, waarin ze weer vele jaren met plezier rijden.

Om dit concept vorm te geven heeft Anita drie hoofd onderdelen ontworpen en ontwikkeld:

  1. Een website waar bezoekers het nieuwe concept kunnen ervaren, maar ook daadwerkelijk hun auto kunnen laten taxeren, inruilen of verkopen. De mogelijkheden voor het kopen van een gebruikte of nieuwe auto worden uiteengezet.
  2. Een back-end waar de aanvragen van de website op binnenkomen en gedoseerd worden verwerkt tot uiteindelijk een reactie – een bod voor hun huidige auto – naar de aanvrager.
  3. Een portaal waar medewerkers van European Auto Commerce op kunnen inloggen, de aanvragen welke via de website binnen zijn gekomen kunnen beoordelen, eventueel door kunnen sturen naar achterliggende systemen voor verrijking van de auto gegevens en een bod kunnen uitbrengen op de betreffende auto.

Anita heeft verschillende technieken gebruikt. De website is ontwikkeld middels WordPress, de back-end en het portaal zijn ontwikkeld middels .NET Core.

De website is ontwikkeld met behulp van WordPress. Plugins worden gebruikt als Elementor Pro en Polylang om de website van een goed ontwerp te kunnen voorzien en meertaligheid te kunnen toepassen.

De back-end is een verzameling Azure Functions. Aanvragen vanuit de website worden in een queue op een Service Bus geplaatst en hier weer vanaf gelezen en verwerkt. Auto gegevens worden verrijkt middels API calls naar verschillende systemen voor verschillende landen waar dit concept actief is en opgeslagen in een database.

Middels het portaal wordt deze data gepresenteerd aan medewerkers welke de auto aanvraag kunnen beoordelen en een bod kunnen uitbrengen.

Periodiek wordt uitgelezen op welke aanvraag een bod is uitgebracht en dit bod wordt verwerkt tot een reactie naar de aanvrager.

WordPress, Azure Functions, C#, .NET Core, MVC, Application Insights, App Registrations GIT, Visual Studio 2019.

https://www.besteautokoop.nl
https://www.carprocurement.com