Mavention

December 2012 – Januari 2013 | Gemeente Den Haag via Mavention

SharePoint developer

Het intranet van de Gemeente Den Haag was een complex geheel van op zichzelf staande intranetten van diensten en (interne) dienstverleners. Het was technisch niet stabiel en de gebruikte software (Smartsite 4.5) werd niet meer ondersteund door de leverancier. Voor de gemeente Den Haag werd één nieuw gemeentelijk platform en intranet gerealiseerd.

Anita heeft in deze periode diverse onderdelen voor het project ontwikkeld, zoals webparts, timerjob en een uitbreiding op de standaard usage data collection van SharePoint.

Het intranet van de Gemeente Den Haag was een complex geheel van op zichzelf staande intranetten van diensten en (interne) dienstverleners. Het was technisch niet stabiel en de gebruikte software werd niet meer ondersteund door de leverancier. Daarnaast paste het niet langer bij de organisatie, die meer ontkokerd en integraal wilde gaan werken en bood het onvoldoende effectieve communicatie-mogelijkheden. Tot slot werd er door de gescheiden omgevingen, zowel bij communicatie als functioneel beheer, veel dubbel werk gedaan.

Het project WerkNet moest één nieuw gemeentelijk platform en intranet realiseren, met daarbij de volgende doelen:

  1. Het stelsel aan gemeentelijke intranetten moest worden vervangen door één toekomstbestendig intranet.
  2. Alle medewerkers moesten toegang krijgen tot de voor hun werk en functie beschikbare en benodigde informatie, applicaties en interne diensten.
  3. Het moest bijdragen aan tijd- en plaatsonafhankelijk werken en tevens moest samenwerking en kennisdeling tussen medewerkers binnen de totale gemeente vergemakkelijken.
  4. Het nieuwe intranet moest het mogelijk maken voor management en medewerkers om met elkaar te communiceren, zowel op concernniveau als binnen (onderdelen van) diensten.

Anita heeft als SharePoint 2013 developer binnen het project gewerkt aan de volgende onderdelen:

  • Het zichtbaar maken van het aantal pageviews van een pagina in een veld. De basis hiervan was de usage data collection van SharePoint 2013. Hierop werd een uitbreiding ontwikkeld door middel van een custom usage receiver, die het aantal pageviews in het veld op de pagina’s bijwerkt.
  • Webpart die het visitekaartje van alle leden van een bepaalde afdeling laat zien. Met foto en een vaste set gegevens, afkomstig uit het profiel.
  • Webpart die laat zien hoeveel procent van het gebruikersprofiel compleet is. Dit wordt bepaald door de vulling van een aantal velden uit het profiel. Deze velden zijn instelbaar via de eigenschappen van het webpart.
  • Webpart dat op basis van een taxonomy veld de structuur tussen de organisatieonderdelen in organigramvorm op de pagina laat zien. Elk element binnen het organigram is klikbaar en opent de pagina van het betreffende organisatieonderdeel. Het organigram laat alleen de organisatieonderdelen boven de huidige zien. Onderliggende organisatieonderdelen worden als hyperlink op de pagina weergegeven. Op deze manier kunnen gebruikers door de gehele structuur navigeren.

Timerjob die vacatures vanuit een rss feed importeert en van elke vacature een pagina aanmaakt. Op basis van toegekende trefwoorden wordt bij alle vacatures gerelateerde content weergegeven. Bijvoorbeeld andere vacatures, maar ook andere gerelateerde content

SharePoint Server 2013, Visual Studio 2012, TFS.