Privacy & Disclaimer

Alhoewel IT-Idea getracht heeft om de op deze website verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaardt IT-Idea geen verantwoordelijkheid voor de juistheid hiervan.

IT-Idea accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website.

Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze website kan tevens links bevatten naar niet IT-Idea sites. IT-Idea is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan IT-Idea. De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van IT-Idea. Het is bezoekers van de website IT-Idea niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.

IT-Idea respecteert de privacy van iedere bezoeker aan deze site. IT-Idea verzamelt geen persoongegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt; bijvoorbeeld in een e-mail. Het IP-adres wordt gemaskeerd en er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google zodat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.
IT-Idea wil geen vertrouwelijke informatie via deze website ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Iedere vorm van informatie, in de vorm van ideeën, suggesties, e.d. die wij van u ontvangen, wordt door IT-Idea gezien als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. De verstrekte gegevens zullen enkel voor eigen marketingdoeleinden gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken geeft de gebruiker/bezoeker aan dat hij instemt met deze Privacy Statement.

IT-Idea behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Heeft u nog vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid van IT-Idea, dan kunt u contact met ons opnemen.