VXCompany (Fund)

Maart 2012 – Mei 2012 | Heineken via VXCompany

SharePoint developer – project Fund

Dit project had als doelstelling om de kwaliteit en het proces van de Fonds applicaties te verbeteren. Daarnaast moest de huidige gefragmenteerde workflow oplossing van Lotus Notes naar een geïntegreerde oplossing op basis van SharePoint 2010 worden overgebracht.

Anita werkte intensief aan onder andere de implementatie van een autorisatiematrix, custom Nintex workflow actions, het opsplitsen en aanpassen van bestaande workflows en provisioning hiervan middels een Visual Studio solution en op SharePoint 2010 Search gebaseerde webparts.

Anita is voor dit project ingezet bij de ontwikkeling van fase 2 van de Fund applicatie. Ze heeft uitgebreid gewerkt aan onder andere:

  • De implementatie van een autorisatiematrix waarmee gebruikers op verschillende niveaus in de applicatie gemanaged kunnen worden: OpCo, regionaal en globaal.
  • Custom Nintex workflow actions, zoals het ophalen van geautoriseerde gebruikers uit eerdergenoemde autorisatiematrix, op een bepaald moment in een workflow.
  • Het opsplitsen en aanpassen van bestaande workflows en provisioning door Visual Studio solution.
  • Op SharePoint 2010 Search gebaseerde webparts en visual webparts, waaronder een overzicht van Fund applicaties en taken per gebruiker. Deze Fund applicaties gebruiken metadata met bijbehorende content types en site columns. De content type hub wordt gebruikt om de content types en wijzigingen hierop over te brengen naar verschillende site collecties.

Deployment van de oplossing is geheel gescript met PowerShell.

SharePoint Server 2010, Visual Studio 2010, jQuery, xslt, Team Foundation Server 2010, PowerShell, Microsoft Patterns & Practices Library (logging en service locator), Nintex.