Rabobank International

Mei 2012 – September 2012 | Rabobank International via MBA

SharePoint consultant

De applicatie ‘Online Request System’ (ORS v2) wordt in Europa al jaren door Rabobank International gebruikt. ORS heeft als doel om eindgebruikers te faciliteren bij aanvragen met betrekking tot HR-processen zoals Leaver en Joiner. Daarnaast voorziet het in toegang tot het netwerk, applicaties en de aanvraag van hardware. Voor dit project zou een nieuwe versie van ORS (ORS v3) binnen Rabobank International wereldwijd worden geïmplementeerd.

Om wereldwijde toepassing van ORS beter te kunnen bewerkstelligen werd de ondersteuning en ontwikkeling van ORS verplaatst van Londen naar IS&D in Utrecht. Anita was betrokken bij de overdracht en vastlegging van kennis over de ontwikkeling en ondersteuning van ORS aan het team in Utrecht.

Anita reisde voor deze opdracht op bijna wekelijkse basis tussen de kantoren in Utrecht en Londen.

SharePoint Server 2010, MOSS 2007, javascript, Control SA, Assyst.