Deventer Ziekenhuis

November 2014 – heden | Deventer Ziekenhuis

SharePoint developer

Het Deventer Ziekenhuis wil transparant zijn over de informatie die het ziekenhuis vastlegt en dat actief met de patiënt delen. Om dit te realiseren is het patiëntenportaal MijnDZ ontwikkeld. Het Deventer Ziekenhuis zet met dit portaal een belangrijke stap in de toepassing van eHealth en de ontwikkeling van het partnerschap tussen arts en patiënt.

Zowel het patëntenportaal als de publieke website van het Deventer Ziekenhuis zijn ontwikkeld middels SharePoint 2010.
Anita is gemiddeld één dag in de week ingezet om diverse maatwerkonderdelen op het SharePoint platform te ontwikkelen.

SharePoint Server 2010, Visual Studio 2012, TFS, PowerShell