VXCompany (KM)

Mei 2011 – December 2011 | Heineken via VXCompany

SharePoint developer – project Knowledge Management

Dit project bestond uit de ontwikkeling van een Knowledge Management portal voor 55.000 werknemers in 127 landen. Kerndoel was het verbinden van kennisdomeinen met personen en documenten. Daarnaast werden er workflows ingezet om documenten die door de applicatie worden gemanaged up-to-date te houden, te archiveren en te verplaatsen, en om de confirmatie aan de information policies te borgen.

Anita werkte in dit project als ontwikkelaar intensief met onder andere de content type hub om content types te publiceren naar meerdere site collecties, met document sets met aangepaste welkomstpagina inclusief custom feedback op document set versie en met custom workflow actions (Nintex). De Knowlegde Management portal was gebaseerd op SharePoint search.

Op verzoek van Microsoft werd de Knowledge Management oplossing als showcase gepresenteerd en gedemonstreerd aan de Nederlandse executives en sales-medewerkers (2012). Tevens werd de oplossing gepresenteerd en gedemonstreerd op de SharePoint Conference 2014 in Las Vegas. Dit is hier te bekijken.

Anita werd in dit project ingezet als ontwikkelaar en heeft uitgebreid gewerkt met de volgende onderdelen: Site columns, content types en de content type hub om content types te publiceren naar meerdere site collecties. Site colums binnen verschillende site collecties zijn veelal op een bepaald niveau binnen een termset gekoppeld. De gebruikte termset, gedefinieerd door csv, werd geïmporteerd met PowerShell.

Binnen de Knowledge Management applicatie werd uitgebreid gewerkt met documentsets, gebaseerd op custom content types met een aangepaste welkomstpagina. Die werd aangepast middels xml configuratie in het content type en een aangepaste documentset homepage om webparts te kunnen plaatsen.

Met de Knowledge Management applicatie kun je zoeken naar documenten die zijn opgeslagen binnen de diverse site collecties. Alle content wordt in een eigen content source opgeslagen en de content wordt gegroepeerd door het gebruik van diverse scopes.

Nintex werd ingezet als workflow engine in de oplossing. Er werden custom workflow actions gebouwd om goed in te kunnen spelen op het werken met document sets (archiveren, verplaatsen) en het gebruik van termen met bijbehorende propertybagwaarde. Ook werden er state machine workflows gebouwd, die met PowerShell werden gedeployed.

Om het search center in te richten werd een webtemplate gebruikt, evenals pagina’s gebaseerd op custom page layouts. Die werden uitgerust met een webcontrol, om de tabs in zowel de zoek- als de resultaatschermen uit te breiden.

Om binnen de Knowledge Management applicatie de search functionaliteit optimaal te kunnen benutten zijn de refinementpanel en de core results webpart aangepast met behulp van xml en xslt.

In onderdelen buiten de search van de Knowledge Management applicatie werden diverse search refiners gebruikt. Deze werden gebouwd om de resultaten op bijvoorbeeld managed metadata (treeview control) en document type te kunnen beperken. Om resultaten weer te geven werd het OOTB core results webpart inherited. Om resultaten gebaseerd op selecties van de custom refiners weer te geven werd de QueryManager gebruikt.

Tot slot werd er gebruik gemaakt van onder andere feature/eventreceivers, permissie levels en groups, timerjobs, custom navigation provider, webcontrols en webparts.

Deployment van de oplossing is geheel gescript met PowerShell.

SharePoint Server 2010, Visual Studio 2010, jQuery, xslt, Team Foundation Server 2010, PowerShell, Microsoft Patterns & Practices Library (logging en service locator), Nintex.