Developer Dashboard

5 May

The Developer Dashboard is great to see what’s going on when loading a page in SharePoint 2010. Windows PowerShell is THE application to enable/disable the Developer Dashboard in SharePoint 2010. Here are the commands: $service=[Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebService]::ContentService.DeveloperDashBoardSettings; $service.DisplayLevel = “On”; $service.Update(); The … Read More »

Just neat: 14 hive toolbar!

30 Apr

Probably nothing real new, but just handy to quickly navigate to the 14 (or 12) rootfolder: Right click on the Start bar, Toolbars, New Toolbar… Navigate to c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions Select 14. Then click OK.

Tube your future

30 Apr

Met de videowedstrijd Tube Your Future creëren leerlingen van 3, 4 en 5 havo/vwo een eigen beeld van het beroepenveld van bètawetenschappen en technologie. De leerlingen interviewen een professional uit dit veld en maken hier een filmpje van. Ook filmen … Read More »