Spark

23 Jul

Voor het interne personeelsblad Spark van FrieslandCampina is een interview afgenomen over het project DNA, Dairy News & Analysis.

Tube your future

30 Apr

Met de videowedstrijd Tube Your Future creëren leerlingen van 3, 4 en 5 havo/vwo een eigen beeld van het beroepenveld van bètawetenschappen en technologie. De leerlingen interviewen een professional uit dit veld en maken hier een filmpje van. Ook filmen … Read More »