Spark

23 Jul

Voor het interne personeelsblad Spark van FrieslandCampina is een interview afgenomen over het project DNA, Dairy News & Analysis.